بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

معرفی بنیاد نخبگان استان قزوین

 

 

 

 

 

بنیاد نخبگان استان قزوین به استناد آیین نامه تاسیس و اداره دفتر نخبگان استان بنیاد ملی نخبگان و با پیگیری های استانداری استان قزوین در تاریخ 1388/8/4 با انتصاب ریاست دفتر نخبگان، فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

 

آیین‌نامه تأسیس و اداره‌ی بنیاد نخبگان استان

 

مقدمه

به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای ارتقای وضعیت علمی و فناوری کشور، شناسایی، حمایت و ساماندهی آنها در جهت امور علمی و فن‌آوری حائز اولویت و رفع نیازمندی‌های ملی و منطقه‌ای و به استناد مواد 3و 15 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آیین‌نامه تأسیس و اداره‌ی دفتر نخبگان در استان‌های کشور به این شرح ابلاغ می‌شود:

بنیاد ملی نخبگان در این آیین‌نامه از این پس بنیاد نامیده می‌شود.

 

ماده ۱ - هدف

هدف از تأسیس بنیاد نخبگان استان، عبارت از برنامه‌ریزی و اقدام برای شناسایی و حمایت مادی و معنوی نخبگان و بهره‌مندی از استعداد و توانایی‌های آنان در راستای ارتقاء تولید علم و فن‌آوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان است.

 

ماده ۲ – وظایف

بنیاد نخبگان استان در چهارچوب اساسنامه، دستورالعمل‌ها و ضوابط بنیاد فعالیت می‌نماید و وظایف آن به شرح زیر است:

 1. کمک به شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر استان در چهارچوب آیین‌نامه احراز نخبگی و استعداد برتر، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات بنیاد و معرفی آنان به بنیاد
 2. تلاش برای شکوفایی استعدادهای برتر و نخبگان استان و تسهیل اشتغال آنان در مراکز علمی، اجرایی، تولیدی و خدماتی دولتی و غیردولتی استان
 3. پشتیبانی از نخبگان و استعدادهای برتر در فعالیت‌های علمی و فن‌آوری در استان
 4. ایجاد و تقویت زمینه‌های همفکری و همکاری میان نخبگان و استعدادهای برتر با یکدیگر و با مؤسسات ذیربط و مسئولان استان
 5. همکاری و هماهنگی با خانه‌ی نخبگان

 

 

ماده ۳ – ماهیت حقوقی

بنیاد نخبگان استان وابسته به بنیاد است و بر اساس سیاست‌ها و مقررات بنیاد و در چهارچوب این آیین‌نامه اداره می‌شود.

 

ماده ۴ – ساختار و تشکیلات

تشکیلات بنیاد  نخبگان استان شامل رئیس، شورای علمی و کارگروه‌های تخصصی حسب موضوع و ضرورت فعالیت می‌باشد و با صرف حداقل امکانات و بودجه در امور اداری و بدون تشکیلات زاید و با حداکثر استفاده از امکانات موجود استان‌ها اداره می‌شود.

 

ماده ۵ – رئیس بنیاد نخبگان استان

رئیس بنیاد نخبگان استان از میان اشخاص متدین، دارای توانمندی و سوابق موفق علمی و پژوهشی و مدیریتی و آشنا با جامعه‌ی نخبگان و نیازهای علمی آنان و ترجیحاً از میان واجدان شرایط نخبگی و استعداد برتر با حکم رئیس بنیاد برای مدت سه سال منصوب می‌شود.

 

ماده ۶ – وظایف رئیس دفتر نخبگان استان

رئیس بنیاد نخبگان استان وظیفه‌ی انجام امور مدیریتی، اجرایی، پیشبرد امور نخبگان استان و امور محوله از سوی بنیاد یا شورای علمی و ارائه‌ی گزارش سالانه از فعالیت‌های دفتر نخبگان استان به بنیاد را بر عهده دارد.

 

ماده ۷ – شورای علمی

 1. شورای علمی وظیفه بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های دفتر نخبگان استان را در چهارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات بنیاد بر عهده دارد.
 2. اعضای شورای علمی متشکل از افراد زیر است:
  1. رئیس بنیاد نخبگان استان (رئیس شورا)
  2. ذیربط استاندار با معرفی وی
  3. یک تا سه تن از روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان
  4. پنج تن از ساکنان استان که واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه احراز نخبگی و استعداد برتر، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند.

تبصره: اعضای بندهای 3 و 4 با حکم رئیس بنیاد برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

 

ماده ۸ - بودجه و اعتبارات

بودجه و اعتبارات دفتر نخبگان استان از محل کمک‌ها، هدایا، موقوفات و منابع استانی و کمک بنیاد ملی نخبگان تأمین می‌گردد.

تبصره: نحوه دریافت و هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از کمک‌ها و هدایای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و موقوفات بر اساس مقرارتی است که بنیاد ابلاغ می‌کند.

 

ماده ۹ – مجوز تأسیس بنیاد نخبگان استان

بنیاد پس از بررسی تعداد و مشخصات نخبگان و استعدادهای برتر استان، ظرفیت‌های علمی و اجرایی، امکانات، منابع مالی، نیروی انسانی و فضای فیزیکی مربوط در استان، مجوز تأسیس دفتر نخبگان استان را صادر می‌نماید.

 

ماده ۱۰

این آیین‌نامه در ده ماده و دو تبصره وفق مصوبه چهارمین جلسه‌ی هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان موخ بیست و پنجم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

 

 

آشنایی با بنیاد نخبگان استان قزوین