بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

           

سرپرست بنیاد نخبگان استان قزوین:

سرکار خانم دکتر سیده زهرا مرتضوی

 

دکتری فیزیک

عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

رایانامه: z.mortazavi@sci.ikiu.ac.ir

آشنایی با رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین