بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

گزارش تصویری بازدید علمی تخصصی برگزیدگان بنیاد نخبگان از شبکه آبرسانی استان خوزستان

بنیاد نخبگان استان قزوین و کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان قزوین با همکاری انجمن علمی علوم و مهندسی آب دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در بهمن ماه ۱۴۰۱ از سازه‌های آبی استان خوزستان بازدید کردند.

تصاویر

ویدئوها

صوت‌ها

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط