نشست مشترک رئیس بنیاد نخبگان استان با معاون پژوهشی و فناوری و جمعی از مدیران دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

نشست مشترک بنیاد نخبگان استان با معاونت پژوهشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در خصوص نحوه تعامل و افزایش همکاری‌‏ها میان دانشگاه و بنیاد برگزار گردید.

 نشست مشترک بنیاد نخبگان استان با معاونت پژوهشی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در خصوص نحوه تعامل و افزایش همکاری‌ها میان دانشگاه و بنیاد برگزار گردید.

در این نشست صمیمی که با حضور آقایان: دکتر زندیه (معاون محترم پژوهشی و فناوری)، دکتر ابراهیمی (مدیر محترم امور پژوهشی، کارآفرینی و ارتباط با صنعت)، دکتر طبیب کاکاوند (رئیس محترم آزمایشگاه مرکزی)، دکتر ابطحی (رئیس محترم گروه ارتباط با صنعت و جامعه)، دکتر زارعی (مدیر محترم کتابخانه مرکزی)، آقای علیجانی (مدیر محترم مالی معاونت پژوهشی و فناوری) برگزار گردید، دکتر رجب‌پور برنامه‌های معاونت‌های مستعدان، آینده‌سازان، سرآمدان و حمایت‌هایی که از دانشجویان و اعضای هیئت علمی توسط بنیاد ملی نخبگان صورت می‌گیرد را تشریح نمودند. در این نشست جناب آقای دکتر زندیه ضمن اشاره به ظرفیت‌های بنیاد نخبگان، خواستار برنامه‌ریزی مدون برای افزایش سطح همکاری‌های دو مجموعه شدند.

تاریخ انتشار : 1399/10/17
کد : 10191
تعداد بازدید: 142