چاپ کتاب «فلسفه زندگی از نظر حافظ»

پیرو برگزاری سلسله جلساتی تحت عنوان «فلسفه زندگی از نظر حافظ» با حضور استاد دکتر سید محمد حکاک (از چهره‏‌های مکرم استان) و استعدادهای برتر در سال گذشته، مطالب جلسات بصورت کتابی تحت عنوان «فلسفه زندگی از نظر حافظ» تهیه گردید.

پیرو برگزاری سلسله جلساتی تحت عنوان «فلسفه زندگی از نظر حافظ» با حضور استاد دکتر سید محمد حکاک (از چهره‌‏های مکرم استان) و استعدادهای برتر در سال گذشته، با توجه به تاثیر بالای شعر بر انتقال مطالب به استعدادهای برتر و بازخورد دریافتی از شرکت‌‏کنندگان، مطالب جلسات بصورت کتابی تحت عنوان «فلسفه زندگی از نظر حافظ» تهیه گردید.

هر کتاب تاثیرگذار و ماندگاری در عرصه ادبیات، علاوه بر جنبه ادبی مشتمل بر اندیشه در مسائل اساسی بشری است. از این حیث، صاحب اثر در کسوت یک فیلسوف زندگی ظاهر می‌شود و در حد اقتضای اثر در باب مسائل فلسفه زندگی می‌اندیشد و خواننده را به آنچه مقصود اوست رهنمون می‌گردد. دیوان حافظ یکی از این کتاب‌ها و حافظ یکی از فیلسوفان زندگی است.

 در کتاب فلسفه زندگی از نظر حافظ ابتدا فلسفه زندگی توضیح داده شده که مشتمل بر پاسخ به پنج سوال اساسی است که هیچ انسانی نمی‌تواند از آنها فارغ باشد: از کجا آمده‌ام؟ در کجا هستم؟ به کجا می‌روم؟ چه باید بکنم، برای اینجا و اکنون، یعنی در دنیا و برای نیل به سعادت دنیوی؟ چه باید بکنم، برای سرای دیگر و فردا، یعنی عالم پس از مرگ؟ حافظ در سراسر دیوان خود درباره این مسائل حرف دارد و درد دارد و آن حرف‌ها و دردها را به زیباترین و موثرترین اسلوب بیان نموده است و همین رمز ماندگاری اوست.

در این کتاب با استناد به شعر خود حافظ پاسخ‌های او به پرسش‌های پنجگانه آمده است و هر تحلیل و توضیحی مستند به سخن خود حافظ است نه سلیقه و خواست نویسنده، چنانکه شیوه غیرعلمی معمول است و هرکس حافظ را آن‌گونه می‌بیند که خود دوست دارد.

 پیش چشمت داشتی شیشه کبود

زان سبب عالم کبودت می‌نمود.

 

علاقمندان جهت دریافت کتاب با شماره تلفن  33365297-028 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار : 1399/10/24
کد : 10193
تعداد بازدید: 125