نشست مجازی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان قزوین

بنیاد نخبگان استان قزوین نشست مجازی ویژه اعضای هئیت علمی دانشگاه‌های استان قزوین را برگزار می‌نماید.

بنیاد نخبگان استان قزوین در روز شنبه 11 بهمن ماه ساعت 10 صبح نشست مجازی با حضور جناب آقای دکتر موحد "مدیرکل محترم دفتر شناسایی و توانمندسازی آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان"، ویژه اعضای هئیت علمی دانشگاه‌ها با موضوع معرفی برنامه‌های حمایتی، سیاست‌ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان را برگزار می‌نماید.
لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/vmeeting/qbmn

 

تاریخ انتشار : 1399/11/09
کد : 10197
تعداد بازدید: 125