آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای دانش‌آموزی و جشنواره جوان خوارزمی برگزار شد

آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای دانش‌آموزی و جشنواره جوان خوارزمی به صورت همزمان در استان‌ها و ارتباط ویدئو کنفرانس با وزارت آموزش و پرورش در روز شنبه بیست و سوم اسفندماه برگزار گردید.

روز شنبه بیست و سوم اسفندماه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، رئیس بنیاد نخبگان استان و  جمعی از دانش آموزان مدال‌آور در المپیادها و جشنواره جوان خوارزمی آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای دانش‌‍آموزی و جشنواره جوان خوارزمی در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش به صورت حضوری و همزمان ارتباط ویدئو کنفرانس با وزارت آموزش و پرورش برگزار و از این دانش‌آموزان افتخارآفرین تجلیل به عمل آمد.

طی این جلسه هر کدام از دانش‌آموزان ، نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را درخصوص شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی، کیفیت آموزشی مدارس و ... ارائه کردند.

گالری عکس

تاریخ انتشار : 1399/12/24
کد : 10223
تعداد بازدید: 94