نشست هسته‌های نخبگانی استان قزوین

نشست هسته‌های نخبگانی استان قزوین با موضوع معرفی رویدادهای رقابتی مساله‌محور (طرح شهید بابایی) برگزار می‌گردد.

بنیاد نخبگان استان قزوین در نظر دارد نشستی با حضور جناب آقای دکتر ذوالفقارزاده مشاور محترم برنامه‌ریزی و نظارت معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار نماید تا ضمن معرفی رویدادهای رقابتی مسئله محور (طرح شهید بابایی)، زمینه آشنایی و حضور فعال جامعه دانشگاهی و پژوهشگران استان در این طرح فراهم گردد.
زمان: دوشنبه ۳۰فروردین ماه ساعت ۱۱
لینک وبینار:
skyroom.online/ch/vmeeting/qbmn

تاریخ انتشار : 1400/01/28
کد : 10230
تعداد بازدید: 36