کسب رتبه اول رویداد ملی فرصت توسط تیم دانشگاه بین‏‌المللی امام خمینی(ره)

تیم دانشگاه بین‌‏المللی امام خمینی(ره) در حوزه اتوماسیون صنعتی در رویداد ملی فرصت رتبه اول را کسب نمود.

گروه شرکت کننده در این رویداد، متشکل از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه گیلان، موفق به کسب رتبه اول در فاز طراحی مفهومی و اولیه و راهیابی به فاز ساخت در حوزه طراحی و اجرای اتوماسیون تجهیزات ماشین کاری که به طور خاص به تبدیل دستگاه‏های فلزتراش دستی مورد استفاده در کارگاه‏های صنعتی به دستگاه اتوماتیک می‏‌پردازد، شدند.

این گروه با عضویت دانشجویان ، علیرضا لطفعلی‏‌‏نژاد ، محمد خواجه‏‌وند و مبینا بابارشانی از دانشگاه بین‏‌المللی امام خمینی(ره) و سینا خلجی‌‏زاده از دانشگاه گیلان و با حمایت‏های ارزشمند دکتر طاهران از اساتید گروه مکانیک دانشگاه امام خمینی(ره)، توفیق دستیابی به این جایگاه مهم را بدست آوردند.

تاریخ انتشار : 1400/06/23
کد : 10278
تعداد بازدید: 75