نشست تخصصی «نقش سیالات پیچیده در بهبود فرایندهای صنعتی» برگزار شد

نشست مجازی با موضوع نقش سیالات پیچیده در بهبود فرایند های صنعتی، در روز شنبه مورخ 6 شهریور ماه 1400 برگزار گردید.

نشست تخصصی «نقش سیالات پیچیده در بهبود فرایندهای صنعتی» به همت بنیاد نخبگان استان قزوین و با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین (ره) برگزار شد.

در این نشست دکتر بحرانی؛ استاد مؤسسه mint-telecom و دانشگاه لیل فرانسه به بیان مختصری از ویژگی سیالات غیر نیوتنی و نقش آنها در صنعت پرداختند و با تأکید بر لزوم ایجاد و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، این مهم را امری ضروری در توسعه‌یافتگی جوامع دانست و بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در این بخش تأکید کرد. همچنین به موضوعاتی در حوزه ساز و کارهای دانشگاهی و تفاوت ها و شباهت های آن با نظام بوروکراسی حاکم بر ایران مطرح گردید. در پایان این نشست نیز، پرسش و پاسخ صورت گرفت و ابهامات مطرح‌شده در حوزه های مرتبط با موضوع مرتفع گردید.

 

تاریخ انتشار : 1400/06/21
کد : 10279
تعداد بازدید: 50