به روز رسانی کانال آپارات؛ فایل بازدید های اخیر در کانال قرار گرفت.

کانال آپارات بنیاد نخبگان قزوین به روز رسانی شد.

کانال آپارات بنیاد نخبگان استان قزوین به روز رسانی شد. با مراجعه به کانال آپارات به آدرس Qazvinbmn به فیلم جلسات و بازدید های بنیاد نخبگان استان دسترسی پیدا کنید.

تاریخ انتشار : 1400/07/18
کد : 10287
تعداد بازدید: 12