جلسه مشترک بنیاد نخبگان استان قزوین و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه مشترکی بین بنیاد نخبگان استان قزوین و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید.

جلسه مشترکی بین بنیاد نخبگان استان قزوین و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید.

این جلسه با حضور رئیس مرکز تحقیقات، مدیران و معاونین سازمان جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد نخبگان، کارشناسان مرتبط و اعضای هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به صورت حضوری و همچنین اعضای هسته آب، محیط و کشاورزی بصورت مجازی، در تاریخ 17مهرماه در محل آموزشگاه مرکز تحقیقات، برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص باغات انگور و بهبود عملکرد این محصول، تحقیقات صورت گرفته بر روی مواد بسته‏بندی کشمش برای صادرات به منظور عدم کاهش کیفیت کشمش، اهداف بنیاد نخبگان و هسته آب و محیط زیست و کشاورزی و سایر مشکلات زیستی مطرح گردید.

 

تاریخ انتشار : 1400/07/27
کد : 10296
تعداد بازدید: 62