امضای تفاهم نامه میان اتاق بازرگانی قزوین و بنیاد نخبگان استان

تفاهم نامه ی همکاری های مشترک میان بنیاد نخبگان استان و اتاق بازرگانی قزوین امضا شد.

درنشستی که با امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک میان اتاق بازرگانی قزوین و بنیاد نخبگان استان در سالن اجتماعات پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد؛ دکتر رجب پور، رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین اظهارداشت: «امروز در عرصه بین الملل نخبگان به دنبال ایجاد ارتباط هستند تا طرح و ایده خود را در استان قزوین عملیاتی کنند. طرح و ایده خیلی زیاد است و آنچه مهم به نظر می رسد؛ عمل و رسیدن به نتیجه است درحالی که متاسفانه در استان پر از ظرفیت قزوین در سطح ملی و استانی توجه به نخبگان کمتر صورت گرفته است.»

وی با مهم دانستن نقش حمایت های اتاق بازرگانی در جلوگیری از مهاجرت نخبگان جوان افزود: «نیاز است با حمایت های اندک از جوانان، پتانسیل های استانی را برای توسعه همه جانبه به کارگیریم. در این راستا باید از پیگیری ها و رویکرد اتاق بازرگانی در رابطه با نخبگان و جوانان دانشگاهی تقدیر و تشکر به عمل آورد.»

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : 1400/08/11
کد : 10300
تعداد بازدید: 31