بازدید فنی-نخصصی؛ شرکت پدیده شیمی قرن

بازدید فنی تحصصی از کارخانه پدیده شیمی قرن در تاریخ 6 آذر با ظرفیت محدود به عمل می آید.

بازدید فنی-تخصصی از کارخانه پدیده شیمی قرن

 

(از مجموعه شرکت‌های گروه صنعتی گلرنگ)

 

همراه با پذیرایی و ارائه گواهی بازدید _ به صورت رایگان

 

بازدید از واحدهای کنترل کیفیت، تصفیه خانه، ساخت و بسته بندی و ...

 

زمان:

شنبه 6 آذر

7 صبح الی 3 بعد از ظهر

 

لینک ثبت نام: (ظرفیت محدود)

https://formafzar.com/form/y3utr

 

 مهلت ثبت نام:

30 آبان

تاریخ انتشار : 1400/08/24
کد : 10303
تعداد بازدید: 47