مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت برگزار شد.

مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت به همت بنیاد نخبگان استان قزوین و با مشارکت تعدادی از آینده سازان و مشمولان تسهیلات بنیاد برگزار شد.

اولین کلاس با محوریت تکنیک‌های خلاقیت همچون بارش فکری، تفاوت مسئله و مشکل و... برگزار شد. کلاس بعدی نیز در روز پنج‌شنبه با عنوان استراتژی‌های ایجاد کلاس خلاق با موضوعاتی مانند کلاس خلاقیت محور، روش‌های تدریس خلاقیت محور و... تشکیل شد.

در روز دوم از مرحله دوم کارگاه آموزشی «روانشناسی آموزش خلاقیت» از سلسله کارگاه‌های آموزشی «تربیت مربی خلاقیت و نوآوری» از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد. عناوین مطرح شده در این کارگاه تبیین مفهوم خلاقیت، رویکردهای خلاقیت، ویژگی‌های شخص خلاق، خلاقیت و مغز، مهارت‌های زندگی، مولفه‌های بنیادی در پرورش خلاقیت و... بود.

کارگاه آموزشی «اصول کار تیمی و گروهی» از سلسله کارگاه‌های آموزشی مرحله دوم دوره «تربیت مربی خلاقیت و نوآوری» با محوریت تبیین مفهوم کار تیمی، مهارت‌های مورد نیاز در روند کار تیمی، رهبری و گذار در کار تیمی، مدیریت تنش در کار تیمی، اصول قدردانی و تشویق و... تشکیل شد.

لینک مشاهده

تاریخ انتشار : 1400/09/25
کد : 10316
تعداد بازدید: 98