بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار می‌نماید

بازدید تخصصی از گروه بهداشتی فیروز توسط بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار می‌گردد.

بنیاد نخبگان استان قزوین در نظر دارد به منظور آشنایی دانشجویان رشته شیمی و مهندسی شیمی با فرصت‌ها و زمینه‌های شغلی مرتبط با آنها درکشور، آگاهی از توانایی‌های متخصصان، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های تأسیسات و صنایع کشور، بازدیدی از گروه بهداشتی فیروز، برگزار نماید.
زمان: 18 دیماه 1400

لینک ثبت نام:
https://formafzar.com/form/visit


تاریخ انتشار : 1400/10/11
کد : 10321
تعداد بازدید: 43