برگزاری بازدید فنی- تخصصی

بازدید فنی - تخصصی از مجموعه لوازم خانگی مادیران

به منظور آشنایی دانشجویان و دانش‌آموزان مستعد با رشته‌های تحصیلی و نیز فرصت‌ها و زمینه‌های شغلی مرتبط با آنها درکشور، آگاهی از توانایی‌های متخصصان، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های تأسیسات و صنایع کشور، بنیاد نخبگان استان قزوین در نظر دارد بازدید فنی - تخصصی از مجموعه لوازم خانگی مادیران (واقع در کرج) را برگزار نماید.
زمان: دوشنبه 27 دی ماه
لینک ثبت نام:
https://formafzar.com/form/visit
مهلت ثبت نام:
22 دی ماه

تاریخ انتشار : 1400/10/15
کد : 10322
تعداد بازدید: 42