از دانش آموز مدال آور المپیاد جهانی تقدیر شد

از دانش آموز مدال آور المپیاد جهانی زیست شناسی 2017 انگلستان تقدیر شد

روز شنبه مورخ 14 مرداد 96 آقای دکتر افشار رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین در منزل آقای معین قاسمی، دانش آموز مدال ‏آور نقره المپیاد جهانی زیست شناسی 2017 انگلستان حضور پیدا کردند و از وی برای بدست آوردن این موفقیت تشویق و تقدیر بعمل آوردند.

تاریخ انتشار : 1396/07/19
کد : 17
تعداد بازدید: 728