کارگاه آموزشی «شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده» برگزار شد

کارگاه آموزشی «شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده» به همت بنیاد نخبگان استان قزوین و با همکاری پارک علم و فناوری استان برگزار شد

کارگاه آموزشی «شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده» در روز یکشنیه 15 مردادماه 1396 به همت بنیاد نخبگان استان قزوین و با همکاری پارک علم و فناوری استان برگزار شد. در این کارگاه جناب آقای مهندس قنبری، معاون محترم دفتر مدیریت و نظارت بر فرایندهای معاونت برنامه­ ریزی و نظارت به بیان مطالبی در خصوص آیین نامه و شیوه نامه «شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده» پرداختند و مباحث زیر را برای اعضای شرکتهای مستقر در پارک و صاحبان ایده و اختراع شرکت کننده در کارگاه ارائه نمودند:
نحوه شناسایی و پشتیبانی از اختراع­های نوپدید (سطح 3)
نحوه شناسایی و پشتیبانی از اختراع­های نورُست (سطح 2)
نحوه شناسایی و پشتیبانی از اختراع­های نوشکفت (سطح 1)
نگاهی اجمالی به وضعیت ثبت اختراع در مراجع معتبر بین المللیِ ثبت اختراع
همچنین شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح و پاسخ را از مدرس کارگاه دریافت نمودند.

تاریخ انتشار : 1396/07/19
کد : 18
تعداد بازدید: 482