کارگاه آموزشی «مهارت ارتباط مؤثر» برگزار شد

کارگاه آموزشی «مهارت ارتباط مؤثر» با حضور تعدادی از مستعدین برتر در بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی «مهارت ارتباط مؤثر» در روز پنج شنبه 9 شهریور ماه 1396 با حضور تعدادی از مستعدین برتر در بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد.
در این کارگاه جناب آقای دکتر امیری مجد، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه به ارائه مباحثی درخصوص موضوع کارگاه پرداختند. در این کارگاه مستعدین برتر با شکل دادن گروه های چندنفره در مباحث مشارکت کرده و نیز سؤالات خود را از مدرس کارگاه پرسیدند. اهم مطالب مطرح شده در این کارگاه 3 ساعته شامل موارد زیر است:
- مفهوم ارتباط و اجزای آن
- انواع ارتباط
- مراحل مختلف مهارت روابط بین فردی
- توصیه هایی برای شروع، ادامه و پایان یک ارتیاط مناسب
- اصول برقراری یک ارتباط مؤثر
- مهم ترین موانع ارتباطی
- مفهوم حریم شخصی
- نکاتی درباره صحبت کردن
- پنج ویژگی اثربخش در روابط میان فردی

تاریخ انتشار : 1396/07/19
کد : 19
تعداد بازدید: 574