بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار می کند
جلسه دوم کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی»

جلسه دوم کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی» در روز پنج شنبه مورخ 4 آبان 1396 برگزار خواهد شد

بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دوم کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی» در روز پنج شنبه مورخ 4 آبان 1396 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. جناب آقای دکتر حسن زاده بعنوان مدرس در این کارگاه حضور دارند و در ادامه جلسه اول، مباحثی را درخصوص اشتغال و کارآفرینی اجتماعی مطرح خواهند نمود.

تاریخ انتشار : 1396/08/02
کد : 28
تعداد بازدید: 525