نشست «سبک زندگی اسلامی با محوریت حوزه سلامت و درمان» برگزار شد

نشست مستعدین برتر استان قزوین با موضوع «سبک زندگی اسلامی با محوریت حوزه سلامت و درمان» در روز پنج شنبه 7 دی 1396 برگزار شد

نشست مستعدین برتر استان قزوین با موضوع «سبک زندگی اسلامی با محوریت حوزه سلامت و درمان» در روز پنج شنبه 7 دی 1396 در بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد.
جناب آقای دکتر فریدون عزیزی، چهره ماندگار و دانشمند برجسته جهان اسلام در علوم پزشکی و دارنده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان به عنوان سخنران در این نشست حضور داشتند. ایشان در این جلسه سبک زندگی را منعکس کننده گرایش ها، رفتارها، عقاید، ارزش ها و جهان بینی یک فرد یا جامعه دانستند و افزودند: «جهان بینی توحیدی انسان را مخلوق خداوند با هدفی متعالی و خلیفه او در زمین می داند و تنها انتخاب سبک زندگی و راه و روش حیات در چهارچوبی که مهندس آفرینش طراحی کرده، شایسته هدف گذاری و برنامه ریزی است.» همچنین درخصوص اهداف اسلام برای تحقق انسان کامل، خانواده و جامعه سالم و تکلیف جمهوری اسلامی در این راستا به مطالبی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از جوانان در سال 90 و91 اشاره و تأکید کردند پیشرفت کشور در بخش ابزاری و سخت افزاری (ارزشهای متداول پیشرفت) علیرغم فشارها و تحریم ها و تهدیدها خوب بوده است اما در بخش اصلی و نرم افزاری یعنی سبک زندگی پیشرفت چشمگیری نداشته ایم.
دکتر عزیزی چهار نوع رابطه در بستر زندگی انسان شامل رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با هم نوع خود و رابطه با جهان پیرامون شامل سایر جانداران نباتات و طبیعت را شرح داده و افزودند: «این روابط فراگیر کلیه ابعاد زندگی انسان است و اسلام برای هر یک از آنها نوعی راه و روش و تکلیف و مسئولیت ترسیم کرده و الگوی رفتاری مناسب را ارائه می کند که رعایت آن در سبک زندگی هموار کننده مسیر کمال انسان است.»
ایشان در ادامه تصریح کردند: «سلامت از نعمت های بزرگ الهی است. نعمتی که غالباً مجهول و ناشناخته است. سلامت یک رکن مهم حیات فرد و جامعه است و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی چهار بعد سلامت اند که آرامش انسان را فراهم می سازند. آداب و احکام اسلام در راستای تامین سلامت انسان از جنبه جسمی و روحی نقش موثر دارد و اگر این آداب و احکام رعایت شود دارو و درمان کمتر نیاز خواهد بود.»
دکتر عزیزی در ادامه به ارائه مباحثی مانند مبانی و پیامدهای سبک زندگی سالم، طیف دامنه نگاه به سبک زندگی سالم و کسانی که در این زمینه وظیفه دارند پرداختند. همچنین تأکید کردند: «بسیاری از مشکلات بهداشتی از قبیل چاقی، بیماری های قلب و عروق، انواع سرطان و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها بخصوص جوامع در حال توسعه به چشم می خورد، با دگرگونی سبک زندگی افراد ارتباط دارد. الگو های رفتاری سبک زندگی با سلامت روانی افراد، افسردگی و موفقیت تحصیلی هم ارتباط دارد».
ایشان همچنین با ارائه تعریف چاقی، به بیان زیانهای حاصل از آن و نیز آمار افزایش وزن و چاقی در کشور پرداختند و حذف تماس با غذاها و نوشابه های غیرسالم، تبلیغات وسیع سبک زندگی سالم، اعمال مالیات بر غذاها و نوشابه های غیرسالم و ایجاد تسهیلات فعالیت بدنی ایمن در جامعه را بعنوان اصول مداخلات برای تامین محیط سالم مطرح نمودند و به راهبردهای اصلی پیشگیری از چاقی و مداخله های پیشگیری و درمان چاقی همه جانبه اشاره کردند و افزودند: «به طور کلی راه حل مقابله با مشکل رشد فزاینده چاقی و سایر بیماری های غیرواگیر، اصلاح شیوه زندگی است. مداخلات موثر در سه مرحله زندگی ضروری است: قبل از لقاح و بارداری، دوران اولیه کودکی، کودکان دبستانی و نوجوانی. این مداخلات باید جامع و همه جانبه باشد و عزم ملی و توجه خاص کلیه بخش های دولتی و خصوصی ضروری است. »
در پایان جلسه پرسش هایی از سوی شرکت کنندگان مطرح شد و آقای دکتر عزیزی به آنها پاسخ دادند.


تاریخ انتشار : 1396/10/09
کد : 37
تعداد بازدید: 553