دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی

دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی

بنیاد نخبگان فارس در نظر دارد با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز و انجمن علمی مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز در روزهای 9، 10 و 12 اسفندماه (ساعت 15 تا19) اقدام به برگزاری وبینار آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی نماید.
دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی سال تحصیلی 1400-1399 سراسر کشور می توانند جهت شرکت در این دوره (به صورت رایگان) در سامانه سینا به آدرس https://sina.bmn.ir/ در بخش برنامه های استانی تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 7 اسفند ماه اقدام به ثبت نام نمایند.


تاریخ انتشار : 1399/12/03
کد : 10208
تعداد بازدید: 82