نشست رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین

رئیس بنیاد نخبگان استان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار جناب آقای دکتر حبیبی در خصوص پیوند هسته‌های نخبگانی با دستگاه‌های اجرایی جلسه‌‏ای برگزار نمودند.

رئیس بنیاد نخبگان استان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار جناب آقای دکتر حبیبی در خصوص پیوند هسته‌های نخبگانی با دستگاه‌های اجرایی جلسه‌‏ای برگزار نمودند.

در این نشست دکتر حبیبی و دکتر رجب پور پیرامون تعامل هسته‌های نخبگانی با دستگاه‌های اجرایی گفتگو نمودند. دکتر حبیبی در خصوص ارتباط تنگاتنگ این هسته‌ها با دستگاه‌های اجرایی و اینکه نخبگان بتوانند راه حل‌ها و مشورت‌های نوآورانه خود را جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه‌ها ارائه نمایند، تاکید نمودند.

 همچنین درخصوص افزایش سطح همکاری بنیاد ملی نخبگان و آموزش و پرورش در راستای توجه به شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و شناسایی کامل و همه گانه نخبگان در تمام سطوح استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تاریخ انتشار : 1399/10/27
کد : 10195
تعداد بازدید: 123