کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی» برگزار شد

اولین جلسه کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی» در بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد

اولین جلسه کارگاه آموزشی «مهارتهای شغل یابی» در روز پنج شنبه 20 مهرماه 1396 در بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر حسن زاده، مدرس کارگاه درخصوص وضعیت اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد غیرنفتی مطالبی را ارائه نمودند. ایشان با اشاره به اینکه ما باید قادر باشیم اشتغال پایدار غیرنفتی داشته باشیم و بدون نفت کسب درآمد کنیم، درمورد راههای کسب درآمد به نحوی که هیچ وابستگی به فروش نفت نداشته باشیم، با مستعدین حاضر در جلسه گفتگو کردند. ایشان همچنین درخصوص امکان رقابت با سایر کشورها در هریک از زمینه های تولید مباحثی را مطرح نمودند.
در ادامه این کارگاه آموزشی سوالاتی از قبیل "اگر نفت برداشته شود چه اتفاقی می افتد؟"، " آیا می توانیم در زمینه تولید با کشورهای پیشتاز این عرصه رقابت کنیم؟ در اینصورت، کالاهای قابل رقابت کدامند؟" و نیز "مفهوم جنگ اقتصادی و ابعاد آن در کشور" بحث و گفتگو گردید.

تاریخ انتشار : 1396/07/27
کد : 27
تعداد بازدید: 587